Epizody

Od kwietnia 2012 roku organizujemy spotkania ze specjalistami branży interaktywnej i IT pod szyldem wydarzeń o nazwie Epizody. Nasi goście, w tym liczna grupa absolwentów kierunku EPI, poruszają na kolejnych prelekcjach różnorodne tematy — począwszy od sposobów zarządzania projektem i kontaktów agencji z klientami poprzez tworzenie stron www oraz aplikacji mobilnych aż po grafikę dwu- i trójwymiarową oraz programowanie.

www.facebook.com/EpizodyIT

Patron medialny:

Logo Spotkania IT

Witajcie w realu_

Witajcie w realu_ to zainspirowany szwedzką szkołą Hyper Island studencki projekt edukacyjny, mający na celu poszerzenie wiedzy z zakresu nowych mediów o taką, której nie można zdobyć na studiach. Projekt rozpoczął swoją działalność w maju 2007 roku. Na spotkania zapraszani są przedstawiciele branży interaktywnej — dyrektorzy, menedżerowie, projektanci. Goście dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas wykładu, którego temat sami wcześniej wybierają. Projekt został zakończony w lipcu 2013 roku.

www.facebook.com/witajciewrealu

Krakowska Konferencja Kognitywistyczna

Krakowska Konferencja Kognitywistyczna jest współorganizowana przez kilka kół naukowych z różnych uczelni w Krakowie. Skierowana jest przede wszystkim do studentów i młodych naukowców, przedstawicieli różnych dyscyplin, wchodzących w zakres szeroko rozumianych nauk kognitywnych: psychologii, filozofii, informatyki, neurobiologii, językoznawstwa, antropologii i innych. Celem konferencji jest nie tylko prezentacja obecnego stanu badań w naukach kognitywnych w Polsce i dyskusja nad ich wynikami, ale także wspieranie integracji tych nauk i konsolidacji środowiska badaczy.

www.kognitywistyka.eu