O nas

Koło naukowe Epicentrum powstało na przełomie marca i kwietnia 2006 roku z inicjatywy grupy studentów drugiego roku kierunku Kulturoznawstwo o specjalności Elektroniczne Przetwarzanie Informacji. Obecnie kierunek ten zmienił swoją nazwę i korzysta z tytułu samej specjalności.

Kolaż wykonany ze zdjęć z warsztatów Epicentrum

Pierwszym opiekunem naukowym koła został prof. dr hab. Wiesław Lubaszewski, to właśnie pod jego pieczą stanowisko prezesa koła sprawowała Joanna Bukowska-Palarz. Pozostałymi członkami zarządu i współzałożycielami koła byli: Hanna Kułakowska, Marcin Lewandowski, Maciej Dubiński i Jadwiga Sitnicka.

Cele koła

  • poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów
  • pomoc w nauce i rozwój form samokształcenia
  • rozwijanie zainteresowań naukowych studentów
  • wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej
  • zwiększanie możliwości dostępu do nowych technologii

Sekcje

Koło opiera swoją działalność na sekcjach. Każda z nich jest powoływana do zrealizowania konkretnego zadania. Działalność sekcji może mieć charakter długoterminowy w przypadku projektów realizowanych cyklicznie, lub jednorazowy, wtedy zostaje ona rozwiązana bezpośrednio po zakończeniu projektu. Konsultantem naukowym danej sekcji może być pracownik naukowy lub doktorant dowolnej uczelni.